معاون رهبر حزب ضد مهاجرت «مردم» دانمارک، گفته است مسلمانان نباید تا شش سال آینده وارد دنمارک شوند

مخالفت با ورود مسلمانان پناهجو در دنمارک

یک سیاستمدار برجسته دنمارکی خواستار ممنوعیت ورود پناهجویان مسلمان به این کشور طی شش سال آینده شده است. سورن اسپرسن، معاون رهبر حزب ضد مهاجرت «مردم» دنمارک گفته است با توجه به حملات تروریستی در

مطالب تازه